bệnh yếu tinh trùng ở nam giới

Bệnh yếu tinh trùng ở nam giới có chữa được không?

Bệnh yếu tinh trùng ở nam giới có chữa được không?

Tinh trùng yếu là tình trạng nam giới có tỷ lệ tinh trùng chết hoặc nằm im nhiều quá >25%, trong đó độ chuyển động cũng thấy ít hơn 50% và chuyển động thẳng, nhanh ít hơn 25% sau khilàm xét nghiệm tinh dịch đồ. Yếu tinh trùng chính là một trong những nguyên nhân […]